Els nostres exclusius serveis per al seu negoci

L'èxit d'una solució de gestió no depèn només del programari. És fonamental comptar amb un equip d'experts que garanteixi una adaptació perfecta de l'aplicació a l'empresa. I aquesta és precisament la nostra filosofia de treball. El nostre objectiu és aconseguir que la solució es converteixi en la inversió més rendible de la seva empresa. I per a això, posem tota la nostra experiència al seu servei.

Així mateix, comptem amb una contrastada metodologia d'implantació, que assegura el compliment dels terminis i costos establerts per a la consecució del projecte.

DAU informàtica, li proposa els següents serveis:

Consultoria

Els nostres consultors són professionals sènior en diferents àmbits del món de la gestió empresarial i de les tecnologies de la informació. Qualifiquen els requeriments dels usuaris i posen la seva experiència a disposició dels projectes dels nostres clients, exercint les següents funcions:

 • Presa de requeriments
 • Anàlisi funcional
 • Disseny tècnic
 • Parametrització i adaptació del sistema als processos de l'empresa
 • Desenvolupaments específics
 • Integració amb altres aplicacions
 • Traspàs de dades històriques
 • Posada en marxa i transferència de competències

El grau de compromís dels nostres consultors és molt elevat. Comparteixen experiències multisectorials, amb vista que els dissenys i models que suporten les nostres solucions tinguin la major projecció possible en el model de negoci dels nostres clients.

Formació

L'èxit de qualsevol implantació d'un nou sistema de gestió està directament relacionat amb el grau d'adopció per part dels usuaris.

Per això, és fonamental transferir els coneixements necessaris als usuaris perquè puguin adaptar d'una forma ràpida i senzilla a la nova aplicació, obtenint el major rendiment possible en un curt espai de temps.

 • Cursos post-implantació per a usuaris
 • Cursos per a usuaris avançats
 • Cursos d'actualizació de coneixements i millores de noves versions
 • Seminaris especialitzats

Suport

Un cop realitzada la implantació i posada en marxa, és necessari disposar d'un servei de suport àgil i de qualitat per resoldre qualsevol incidència que pugui sorgir, minimitzant l'impacte de la mateixa en la productivitat de l'empresa.

Per a això, a DAU Informàtica, oferim als nostres clients amb contracte de manteniment un suport a través de múltiples canals:

 • Hotline vía telèfon
 • Contacte personalitzat amb un consultor
 • Mantenimient correctiu remot
 • Intervenció en les instal·lacions del client
 • Comunicació periòdica als clients sobre l'evolució de les aplicacions adquirides: noves versions, service packs, noves funcionalitats, etc.